Vídeo del final de “Somni per a una fantasia”

I com a mostra final de la magnífica feina del nostre alumnat, des dels músics experts, als talentosos integrants del grup de teatre, fins als entregats nois i noies de la coral, vet aquí el final apoteòsic del Somni per a una fantasia al Círcol catòlic de la nostra ciutat.