PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE NETEJA

S’ha renovat el servei de neteja amb l’empresa MCS NETEJA INTEGRAL, per un total de 3 mesos, des de l’1 de gener fins el 31 de març de 2021.
L’arxiu corresponent a les prescripcions tècniques del contracte el trobareu en aquest enllaç.

Addicionalment, i de manera excepcional en el marc de la pandèmia COVID-19, s’ha signat un nou contracte menor de desinfecció , amb la mateixa durada que el servei de neteja.

Salutacions,

Mariló Vallés, secretària del centre