PREINSCRIPCIÓ ESO 2020-2021 (més novetats)

Benvolguts/des,

 En aquest enllaç trobareu el calendari per demanar cita prèvia per a la preinscripció si per alguna raó no l’heu poguda fer telemàticament. De totes maneres, també ens podeu trucar al 93 383 05 11 de dilluns a divendres en horari de 09:00h a 13:30h per demanar aquesta cita.

Si opteu per aquesta modalitat de preinscripció, no oblideu portar tota la documentació necessària degudament fotocopiada i emplenada des de casa. Aquí trobareu el detall de tota la documentació que cal dur.

 

Les dates de preinscipció per a famílies externes al centre per al curs 20-21 són del 13 al 22 de maig en forma telemàtica al llarg de tot el període en aquest enllaç.

Una vegada tramitada la sol·licitud caldrà fer l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció, en el nostre cas: a8001431@xtec.cat.

Excepcionalment, es podrà fer de forma presencial, del 19 al 22 de maig.  Cal fer reserva prèvia mitjançant una trucada telefònica al nostre telèfon (933830511) a partir del dia 13 de maig i se’ls donarà cita en l’horari  de matins  de 09:00 a 13:30.

Indicacions i mesures de seguretat proposades pel Departament d’Ensenyament

  • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
  • Cal respectar una distància interpersonal de com a mínim 2 metres.
  • Cal portar la documentació fotocopiada i la sol·licitud emplenada des de casa.
  • Cal portar el vostre propi bolígraf per si fos necessari per alguna qüestió.
  • Cal portar mascareta i guants.
  • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Les llistes provisionals que s’han de publicar durant el procés de preinscripció es generaran des del Departament amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades per a què els centres les puguin publicar al seu web.

La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional es farà, de manera general, mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre (a8001431@xtec.cat).

Si teniu algun dubte en qualsevol moment del procés podeu adreçar-vos a a8001431@xtec.cat o bé trucar per telèfon al 933830511 en l’horari d’atenció de secretaria (de 9:00 a 13:30).

Per a més informació podeu consultar el següent enllaç.