Informació d’ajuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional

El Ministeri d’Educació i Formació Professional ha convocat beques i ajuts per diferents perfils.

  • Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. Termini per a presentar la sol·licitud: del 15 d’agost fins al 27 de setembre de 2018) Més informació…

 

  • Beques convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que el curs acadèmic 2018-2019 cursen ensenyaments postobligatoris.   Termini per a presentar la sol·licitud: del 17 d’agost a l’1 d’octubre de 2018.   Més informació…