Calendari de matrícula de batxillerat

Dates per a la gestió de batxillerat curs 2018-19:

  • Alumnat de 4t d’ESO per cursar 1r de batxillerat el curs 2018-19: 5 /07/18 a partir de les 11:30
  • Alumnat de 1r de Batx. amb tot aprovat: el 3/7/18 a partir de les 11:30
  • Alumnat de 1r de Batx. amb matèries suspeses, el dia de lliurament de les notes extraordinàries de setembre es comunicarà dia i hora
  • Alumnat de 2n de Batx. que repeteix: el 2/7/18 a partir de les 11:30

Molt important: en tots els casos s’ha d’haver passat prèviament per secretaria a recollir la documentació per tal de portar-la complimentada el dia de la matrícula.

Els alumnes de 2n de batxillerat han de passar a recollir el certificat d’estudis i l’historial acadèmic.