Instal·lacions

L’equipament actual del centre és el següent:

 • 19 aules de classe connectades a Internet per wifi amb projector i pissarra digital
 • 1 taller de tecnologia
 • 2 laboratoris de ciències experimentals (química, física i biologia)
 • 1 aula de dibuix
 • 1 aula de suport
 • 1 aula de música
 • biblioteca
 • cantina i menjador
 • sala de professors
 • sala d’AMPA
 • espais de reunió per tots els àmbits
 • sala de reunions
 • pati
 • gimnàs-sala polivalent
 • ascensor i escala d’emergència