Comunicat covid-19

Enllaç al document: Comunicat Covid-19

D’acord amb el comunicat del Departament d’Educació d’ahir, 10 de març de 2020, en
referència al COVID-19 (Coronavirus), les escoles i instituts del Prat de Llobregat us
relacionem mesures actuals de prevenció amb la finalitat de contribuir a la contenció
del virus. Així:
– El Departament d’Educació insta a la suspensió de tota activitat organitzada
pels centres educatius o qualsevol servei del mateix Departament que no sigui
lectiva o curricular, realitzant-se aquesta fora del centre i que impliqui
professorat, personal no docent o alumnat de diversos centres simultàniament.
Aquesta mesura repercuteix en les sortides escolars (dins i/o fora de la ciutat),
colònies i activitats extraescolars organitzades per a les AMPA’s i/o AFA’s,
sempre que s’acompleixin els supòsits abans esmentats.
– El Departament no participarà a la propera edició del Saló de l’Ensenyament,
prevista entre 18 i el 22 de març, instant als centres educatius a anul·lar les
visites d’alumnat i/o professorat.
– Les pràctiques en centres sanitaris i sociosanitaris dels alumnes que estan
cursant formació professional queden suspeses per tal de facilitar al màxim
l’activitat assistencial del personal d’aquests centres. Aquesta suspensió afecta
també l’activitat d’alumnes d’ESO i Batxillerat que fan plans de diversificació
curricular en hospitals o residències de gent gran, com els projectes singulars,
els programes d’aprenentatge i servei o de voluntariat.
– Se suspèn l’activitat docent a les aules hospitalàries.
– Es mantenen les portes obertes a les escoles i instituts reforçant les mesures
de prevenció, evitant espais reduïts i seguint les indicacions de prevenció de
contagi.
– S’insta els centres a formar l’alumnat en les mesures recomanades pel
Departament de Salut.
– Davant de possibles casos, els centres educatius es posaran en contacte amb
el 061 (Salut respon) i amb la Direcció dels Serveis Territorials al Baix
Llobregat. És farà un seguiment dels casos i de les consultes amb coordinació
amb el Departament de Salut.
– El Departament d’Educació i el Departament de Salut estan treballant de
manera coordinada. Si s’escau, aniran informant i/o assessorant als centres
educatius en tot allò que convingui.
– Es manté, com a principi general, la recomanació de no viatjar als països i a les
regions afectades, mentre les autoritats sanitàries d’aquests països no aixequin
les mesures de control que actualment estan duent a terme.

El Departament de Salut ha elaborat un seguit de materials referits al Coronavirus que
podem consultar seguint aquest enllaç: http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus
Aquesta situació excepcional ens obliga a restar pendents de les actualitzacions i
novetats respecte a l’evolució del virus, sempre pensant en la seguretat de l’alumnat i
de l’equip de professionals que els atenen.
L’arribada de nous comunicats oficials i la implementació de noves mesures de
prevenció i/o contenció del contagi us les farem arribar de manera immediata.

Escoles i Instituts del Prat de Llobregat
11 de març de 2020