Projectes 1r d’ESO

Al nostre Institut l’alumnat de Primer d’ESO ja ha tastat els nostres Projectes que afavoreixen un aprenentatge globalitzat relacionant els continguts amb totes les àrees: Amunt el teló on el món del teatre descobreix els seus secrets i es millora la velocitat lectora, l’entonació i la vocalització a partir del teatre, a més d’impulsar la creativitat en l’alumnat. Escacs on a banda d’aprendre el conjunt de normes per aprendre a jugar,es complementa amb altres aspectes com els seus valors i virtuts, la seva dimensió històrica i social i la gran partida final amb figures humanes. Fem un curt porta a l’alumnat als carrers del Prat on valoren els seus edificis emblemàtics i roden uns documentals posant en pràctica les tècniques que han après a l’aula. We can save the planet ! reflexiona i dona eines per salvar el nostre planeta, plantejar-se accions amb creativitat i aprendre en llengua anglesa tot dins el treball cooperatiu i la millora de la convivència.