Oferta educativa

 

L’escola té oferta d’Educació Infantil , d’Educació Primària i secundària ( ESO).