On som

Escola Mare de Déu de Núria
Carrer Àngel Guimerà 1

Ribes de Freser

Tel. 972 727 467
b7002958@xtec.cat