Projecte educatiu

DOCUMENTS DE CENTRE:

A continuació podeu consultar els diferents documents oficials del nostre centre:

CARTA DE COMPROMÍS

PROJECTE EDUCATIU

NOF ESCOLA

PROJECTE LINGÜÍSTIC

Els grans reptes de l’escola a la nostra societat fan que ens plantegem que els nostres alumnes siguin capaços de:

CONVIURE I HABITAR EL MÓN

DESCOBRIR I TENIR INICIATIVA

INTEGRAR EL QUE APRENEN CADA DIA

PENSAR I SABER COMUNICAR

SER AUTÒNOMS I SOLIDARIS