Serveis

  • Servei de menjador
  • Psicopedagoga de l’EAP (itinerant)
  • Educadora social municipal
  • Activitats extraescolars
  • Servei d’acollida