Consell Escolar

Membres del Nou Consell Escolar de l’Escola Turó del Drac. Constitució nou Consell 18/12/2018.

Direcció del Centre. President/a: Mª Àngels Ferrer Costa

Cap d’Estudis: Vanessa Rossell

Secretària: Teresa Turon Solà

Representants sector professors: Gerard de Clascà Luque, Sònia Marin Martínez, Ivette Albà Muñoz, Mònica Martínez Domènech, Natàlia Rodao Soriano.

Representants dels Pares/Mares: Agnès Montserrat Quadrada, Alexandra Puigvert Cobos, Juan José Cáceres Gómez i Kuki Soler Vilà.

Representant de l’AMPA: Mònica Ruz Satorras.

Representant del personal no docent (PAS): Rosa M Coll Devesa.

Representant de l’Ajuntament: Rosabel Madrid.

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

Acords presos i temes tractats. Consell escolar curs 2018-19