La nostra escola

Escola Turó del Drac

Ronda Ferrer de Canet, 11-13

08360- Canet de Mar

Telèfon del centre: 93.794.38.79 Fax: 93.794.06.47 1.

HORARI ESCOLAR. • Matí de 9h. a 12’30h. • Tarda de 15h a 16’30h.

• SEP (Suport Escolar Personalitzat): els i les alumnes que gaudeixin d’aquest suport tindran l’horari següent: dimecres, dijous i divendres de 12’30 a 13h.