Història

Recull d’imatges de la construcció de l’Escola

L’escola Turó del Drac neix com a desglossament del CEIP Nostra Senyora de la Misericòrdia de Canet de Mar. El curs 2006-07 un grup de mestres de l’escola Misericòrdia va encetar un debat pedagògic per establir les bases del nou centre que quedarien reflectides en el  Projecte Educatiu (PEC).

Com a centre docent de nova creació hem de donar resposta a les noves exigències socials i educatives, que impliquen un notable canvi en l’organització i en la gestió dels centres i en les estratègies metodològiques.

Al nostre centre considerem que la finalitat de l’educació és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants amb col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on es sentin acollits i que generin expectatives d’aprenentatge.

Per tal d’aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en què viuen i posin les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activament en la societat en continu canvi que els tocarà viure en el futur, treballem per competències. Volem que els nostres alumnes es converteixin en persones felices, responsables, autònomes i integrades socialment.

L’escola Turó del Drac de Canet de Mar és un centre de doble línia de nova creació que es va posar en funcionament el curs 2007-08.

Durant el curs 2007-08, l’escola va estar ubicada provisionalment en mòduls prefabricats en les dependències de l’edifici municipal del Centre Social i Cultural Vil.la Flora.

El curs 2008-09  vam inaugurar el nou edifici de doble línia: sis del segon cicle d’Educació Infantil i sis de Primària (un grup per cada nivell).

Actualment, curs 2015-16, l’escola té 20 grups: 7 d’Educació Infantil i 13 d’Educació Primària i una plantilla de 28,5 mestres.