Salut

MEDICAMENTS

Són responsabilitat dels pares.
ÉS IMPRESCINDIBLE portar la recepta del metge i l’ autorització de la família.
S’ ha d’ entregar el medicament a direcció juntament amb els documents.