Famílies de P4

INFORMACIÓ FAMÍLIES DE P4

Benvolguts/des, us enviem la taula d’entrada esglaonada de l’alumnat de P4 per facilitar l’adaptació dels infants a l’aula. Les famílies de P3 ja heu estat informades individualment.

Més informacions…

Pla d’organització

Resum mesures

Entrades i sortides

També us adjuntem la declaració responsable que l’alumnat ha de lliurar al tutor o tutora preferentment el primer dia d’escola. Per les famílies que no disposeu d’impressora, el dia 14 us en lliurarem una còpia per retronar-la signada el dia següent. Aquesta declaració s’haurà de renovar quinzenalment, us farem arribar les còpies quan correspongui.

Declaració infantil

Declaració primària

Beques NEE

Us comuniquem que al BOE de data 8/08/2020 es va publicar l’anunci de l’extracte de la Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Secretaria d’Estat de Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen les ajudes per alumnes amb necessitat específica de recolzament educatiu per al curs acadèmic 2020-2021.

El termini de presentació de sol·licituds per ajuts de NEE finalitza el 30/09/2020.

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS PARA ALUMNOS CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-2021

Tramitar ajut

Targetes moneder!!

Targetes Moneder
Instruccions referents a les targetes moneder :

El saldo que encara tinguin disponible s’ha d’exhaurir abans del proper dia 31 de juliol de 2020. A partir d’aquesta data, el Departament d’Educació iniciarà el procediment per recuperar els saldos que hi puguin restar i deixar les targetes amb saldo zero.

Les famílies han de conservar les targetes i a l’inici del curs 20/21, durant el mes de setembre, tornar-les al centre educatiu on estigui escolaritzat l’alumne/a.