Història

La història de l’escola s’inicia quan els esposos Adela Domènech i Josep Maria Llinàs, aquest darrer professor de l’Escola Normal de Magisteri de Madrid, després de fer diversos intents per crear unes escoles populars, signen un acord amb l’Ajuntament de Barcelona el 17 de gener de 1899 perquè la finca que la família de la dona posseïa al carrer de Sant Pere Màrtir es dediqui a serveis educatius.

Les Escoles Domènech es funden el 17 de juliol de 1901 i durant la primera dècada del nou segle els plantejaments didàctics i pedagògics són propis de l’escola tradicional. El 1916, però, a la mort d’Adela Domènech, es constitueix el Patronat de les Escoles, i sota l’influx de la política educativa municipal s’emprèn una profunda obra de renovació pedagògica. Es renova tant l’edifici com el professorat i a partir de 1919 esdevé una de les escoles més obertes als nous corrents educatius. Amb el nou director Artur Martorell, una de les figures senyera de la pedagogia activa catalana, el Patronat Domènech lidera una autèntica revolució educativa basada en el fet de donar el protagonisme a l’educand i no a l’educador i de plantejar el procés educatiu i l’aprenentatge dins de l’activitat natural de l’alumne. L’educació es planteja com lligada al procés d’adaptació positiva de l’infant al seu medi social i natural i es dóna tanta importància a l’ensenyament del llenguatge com a l’educació cívica i l’amor per la natura.

Després del parèntesi de la Guerra Civil i els anys difícils de les primeres dècades del franquisme, als anys 50 comença a emergir una tènue resistència civil a la dictadura, en la qual les escoles tindran un paper notable, si bé no serà fins a la fundació de la institució Rosa Sensat el 1965 que es plantejarà la renovació pedagògica del país, amb la represa de la idea de l’escola com un servei a la societat i com un espai participatiu en què mestres i famílies col·laboren per definir els objectius pedagògics de la institució escolar. Els anys seixanta i setanta són, però, de gran precarietat econòmica

Amb l’adveniment de la democràcia es produirà el renaixement de les Escoles del Patronat Domènech i a partir de 1981 l’Ajuntament emprèn la reforma de l’estructura de l’escola i decideix dotar-la d’una nova orientació pedagògica d’acord amb les inquietuds pedagògiques del moment: hi ha un canvi profund de l’organització escolar, de la metodologia i dels materials escolars. Són els anys en què es funda l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes, que esdevindrà un focus de dinamització de bona part de les activitats escolars i també s’aconsegueix incorporar el professorat especialista en música, plàstica, educació física i anglès.

El 1986 es fan obres de renovació de l’edifici per adaptar-lo a les noves exigències. El nou Patronat Domènech tindrà dos nous patis, vuit aules d’EGB, dues per a pàrvuls, laboratori, biblioteca, aula de plàstica, petita cuina i menjador i nous accessos. Uns quants anys després, el curs 1999-2000, es pren la decisió de crear una sala polivalent que pugui fer funcions alhora de gimnàs i de sala de celebracions, diades, teatre, etc.

El 2010 es van començar les obres de l’actual edifici. Varem estrenat l’escola a l’abril del 2012.