Calendari del curs

CALENDARI 2019-20

12 de setembre de 2019: inici de les classes al segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària,

Del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020: vacances de Nadal.

Del 4 al 13 d’abril de 2020: vacances de Setmana Santa.

19 de juny de 2020: acaben les classes a tots els centres.

 Dies de lliure disposició: 

1r trimestre: dilluns 4/11/2019. (Tots Sants)

2n trimestre: dilluns 24/2/2020. (Carnaval)

3r trimestre: divendres 29/5/2020. (segona Pasqua)

 Festes:

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).

12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).

1 de novembre (Tots Sants).

6 de desembre (Dia de la Constitució).

Festes locals:

24 de setembre (La Mercè)

1 de juny (segona Pasqua)

Jornada intensiva

20 de desembre

Del 8 al 19 de juny