LA NOSTRA MIRADA

Altres maneres d’ensenyar i aprendre…. Per AMBIENTS

Durant el curs 2015/16, a l’escola Mediterrània neix un nou projecte amb l’oportunitat d’innovar i proposar una escola més adequada a la realitat que ens envolta, que respongui més acuradament a les necessitats d’un alumnat més adaptable als canvis i amb més capacitat per resoldre’ls. Vàrem reflexionar sobre el que consideràvem important per tal d’engegar una Educació Infantil coherent i de qualitat, així doncs, a partir de la iniciativa d’un grup de mestres del propi centre, neix l’escola viva i activa i  el treball mitjançant els ambients d’aprenentatge.

El treball mitjançant els ambients d’aprenentatge consisteix, bàsicament, en una manera d’organitzar els alumnes, l’espai i els materials per tal de propiciar i construir un lloc d’aprenentatge lliure que sorgeix de l’espontaneïtat i de la curiositat. En aquest ambient l’infant és el protagonista i constructor del seu propi aprenentatge: investiga, prova, assaja, modifica, construeix, destrueix, parla, raona, explica, inventa…mitjançant diferents materials i situacions d’aprenentatge que ajuden a desenvolupar totes les Competències Bàsiques.

Hem estat treballant i formant-nos per començar al curs 2017-18 amb els ambients d’aprenentatge. Nosaltres pensem que l’infant és una persona plena d’emocions, sentiments, experiències,  espontaneïtat, curiositat i amb moltes ganes d’aprendre; el qual  sap expressar-se en múltiples llenguatges. De cara al curs 2018-19 es faran ambients a tota l’etapa d’educació infantil.

L’ infant és el protagonista del seu aprenentatge, per tant, volem oferir uns espais preparats amb materials que els permetin experimentar i manipular tot jugant i compartint amb els seus . Volem uns infants feliços que aprenguin d’una manera natural seguint el seu propi ritme d’aprenentatge. Hem de facilitar un espai acollidor on els nens i les nenes siguin els protagonistes.

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?

  • Que l’ alumne sigui el protagonista del seu propi aprenentatge, aprendre a aprendre.
  • Afavorir el desenvolupament de les capacitats i formar persones amb capacitat de superació.
  • Potenciar l’autonomia i la iniciativa personal.
  • Afavorir una actitud responsable davant del compliment dels drets i deures.
  • Donar a conèixer les habilitats socials per saber estar i saber fer.
  • Formar persones capaces d’identificar, expressar i gestionar les pròpies emocions. Formar persones capaces de respectar les emocions dels altres.
  • Fomentem una escola repectuosa amb l’entorn natural i que compti amb recursos i sigui, alhora, innovadora i integradora.
  • Promoure la participació i implicació de les famílies en el procés educatiu amb la finalitat de col·laborar en el procés formatiu de l’alumne.

Els DOCENTS de l’escola Mediterrània es caracteritzen per la participació activa en moviments d’innovació i de renovació pedagògica, i per una formació permanent constant que els ajudi a millorar la tasca diària. Formen un equip humà jove, il·lusionat i compromès amb uns objectius a compartir amb les famílies.