Equip Pedagògic

EQUIP PEDAGÒGIC DE L’ESCOLA

CURS 2019-2020

 

EQUIP DE LA COLLA DELS GRUMETS

Tutora de P3 Ma. Alba Moré
TEI (Tècnica d’Educació Infantil) Carme Ubeda
Tutora de P4 Héctor Ramos
Tutora de P5 Noemi Tamborero
Tutora de Proa (SIEI) Sara Medina
Educadores Proa Diana Justicia i Ginesta Garriga
Mestra de suport d’EI Olga Belmonte
Mestra d’Audició i Llenguatge Iolanda Arancón
Auxiliar d’EE Begoña Pons

 

EQUIP DE LA COLLA DELS MARINERS  

Tutora de 1r Cristina Aguado
Tutora de 2n Gisela Hernández
Tutora 3r Consol Asensio – Lorena Abarca
Mestra de suport d’EP. Especialista biblioteca Ruth Beltran
Mestra d’EE Montse Julià
Tutora de Timó (SIEI) Pilarín López
Educadora de Timó Maria Sánchez
Auxiliar d’EE Vanessa Lechuga
Especialista Ed. Física Ignasi Torrens

EQUIP DE LA COLLA DELS NAVEGANTS  

Tutora 4t Xavi Carafí
Tutora 5è Inés Ferrando
Tutor 6è Marga Montané
Mestra de suport d’EP Núria Font
Tutores de Popa (SIEI) Elena Monfort i Júlia Puig
Educadora de Popa Carme Fiol
Auxiliar d’EE Jesús Soler
Especialista d’anglès Ricard Cuberes
Especialista de música Maria Gilabert

 

EQUIP DIRECTIU  

Directora Olga Belmonte Vila
Secretària Núria Font Ribas
Cap d’Estudis Ruth Beltran Nolla