Equip Pedagògic

EQUIP PEDAGÒGIC DE L’ESCOLA

CURS 2018-2019

 

EQUIP DE LA COLLA DELS GRUMETS

Tutora de P3 Ma. Alba Moré
TEI (Tècnica d’Educació Infantil) Carme Úbeda
Tutora de P4 Elisabet Miró (substituïda per Marta Aguilar)
Tutora de P5 Noemi Tamborero
Tutora de Proa (SIEI) Helena Martínez
Educadores Proa Diana Justicia i Ginesta Garriga
Mestra de suport d’EI Olga Belmonte

 

EQUIP DE LA COLLA DELS MARINERS  

Tutora de 1r Cristina Aguado
Tutora de 2n Gisela Hernández
Tutora 3r Tamara García
Mestra de suport d’EP. Especialista biblioteca Ruth Beltran
Mestra d’EE Montse Julià
Tutora de Timó (SIEI) Pilarín López
Educadora de Timó Maria Sánchez
Auxiliar d’EE de Timó  Begoña Pons i Vanessa Lechuga
Especialista Ed. Física Ignasi Torrens

EQUIP DE LA COLLA DELS NAVEGANTS  

Tutora 4t Conxita Godas
Tutora 5è Núria Font
Tutor 6è Lluís Fernández
Mestra de suport d’EP Inés Ferrando
Tutores de Popa (SIEI) Elena Monfort i Lorena López
Educadora de Popa Carme Fiol
Auxiliar d’EE de Popa Èric Valero
Mestra d’Audició i Llenguatge Carme Mas de Xaxars
Especialista d’anglès Mary Jane Bethell
Especialista de música Maria Gilabert

 

EQUIP DIRECTIU  

Directora Olga Belmonte Vila
Secretària Núria Font Ribas
Cap d’Estudis Ruth Beltran Nolla