Oferta educativa

Oferta educativa

L’escola Llebetx ofereix una línia per a cada curs:

 • Educació Infantil
  • Colla dels Grumets (P3, P4 i P5)
 • Educació Primària
  • Colla dels Mariners (1r, 2n i 3r)
  • Colla dels Navegants (4t, 5è i 6è)
 • 3 SIEI, una a cada colla.

L’horari lectiu per a tots els cursos és:

 • Matí: 9.00 – 12.30 h.
 • Tarda: 15.00 – 16.30 h.