Història

L’Escola Llebetx inicià la seva activitat  l’any 1968, inspirant-se en els principis de la pedagogia activa  i d’escola catalana. Des dels seus inicis assumí  la catalanitat,  acollint en un procés d’integració també els nens i nenes de parla castellana.

En principi la titularitat de l’Escola era assumida per  una sola persona, més endavant es creà una Societat Limitada integrada per treballadors i treballadores del  centre,  durant aquest temps l’Escola s’ubicava en  dos  edificis  particulars.  L’any  1980,  es  constituí una Cooperativa de  pares, mares  i mestres per fer  front  a  la construcció d’un  nou edifici  que reunís  les  condicions  exigides per la legislació  i necessàries per tramitar  la integració a  la xarxa d’escoles públiques.

Al  llarg  de  la  seva  història  l’Escola  ha  format  part  de l’associació  de  Mestres  Rosa Sensat,  Coordinació  Escolar  i Col·lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana,  assumint els punts de la reivindicació per l’Escola  Pública: laica, gratuïta, catalana, democràtica i oberta a tothom.

L’Escola  forma  part  de  la  Xarxa  d’escoles  públiques  de la Generalitat de Catalunya des de l’u de juny  de 1988,  amb el nom d’Escola Pública Llebetx; actualment, Escola Llebetx.