Història

L’escola La Sèquia està ubicada a la zona nord de Manresa, al barri de la carretera de Santpedor, més concretament, al sector de la Parada. Tot i estar ubicada en una zona urbana, l’escola està envoltada de camps, fet que dóna tranquil·litat al dia a dia.

Va començar a funcionar el curs 2005-2006 en un lloc provisional al sector de la Parada.

La primera idea era tenir dos grups de P3 però finalment també hi va haver un grup mixt de P4 i P5.  Es va començar el curs amb 55 alumnes, durant el curs hi va haver altes i baixes i es va acabar amb 61 alumnes.

En el curs 2006-2007 es va estrenar l’actual edifici. Hi va haver un bon acompanyament per part de l’Ajuntament a l’hora de posar-lo en marxa. En aquells moments calia resoldre un tema que afectava a la ciutat de Manresa i que era la manca de places escolars. Aquest curs es va començar amb 6 grups (en el 2n trimestre ja en vam tenir 7) . L’escola va anar rebent un degoteig constant de nous alumnes.

A partir d’aquí, per motius demogràfics i socials, l’escola va anar creixent fins a tenir tres línies triplicades. Actualment, som una escola de dues línies, excepte a  4t, on n’hi ha tres.

Encara no estem en la normalitat esperada per a una escola pensada de dues línies.

Tal i com l’Administració ens va demostrant, confiem que en els propers cursos aconseguirem tenir dues línies a tots els nivells.