Calendari del curs

Inici de curs:

12 de setembre de 2019

Vacances:

Del 20 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 (aquest darrer inclòs)

Del 6 d’abril al 13 d’abril de 2020 (aquest darrer inclòs)

A partir del 19 de juny de 2020

Festes locals:

21 de febrer de 2020

Dies festius de lliure disposició:

4 de novembre de 2019

5 de desembre de 2019

20 de febrer de 2020

16 de maig de 2020

Jornada compactada:

20 de desembre de 2019 i del 8 al 19 de juny de 2020

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 15,00 a 16,30 h per a tots els alumnes del centre. El dia 20 de desembre de 2019 i a partir del 8 de juny de 2020 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador sortiran a partir de les 14,30h dins a les 15h).