Calendari del curs

Inici de curs:

12 de setembre de 2018

Vacances:

Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2018 (aquest darrer inclòs)

Del 13 d’abril al 22 d’abril de 2018 (aquest darrer inclòs)

A partir del 21 de juny de 2018

Festes locals:

21 de febrer de 2019

Dies festius de lliure disposició:

2 de novembre de 2018

7 de desembre de 2018

22 de febrer de 2019

25 de maig de 2019

Jornada compactada:

21 de desembre de 2018 i del 10 al 22 de juny de 2019

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 15,00 a 16,30 h per a tots els alumnes del centre. El dia 21 de desembre de 2018 i a partir del 10 de juny de 2019 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador sortiran a partir de les 14,30h dins a les 15h).