Calendari del curs

2nici de curs:

14 de setembre de 2020

Vacances:

Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 (aquest darrer inclòs)

Del 26 de març al 5 d’abril de 2021 (aquest darrer inclòs)

A partir del 22 de juny de 2021

Festes locals:

21 de febrer de 2021

Dies festius de lliure disposició:

2 de novembre de 2020

7 de desembre de 2020

19 de febrer de 2021

30 d’abril de 2021

Jornada compactada:

22 de desembre de 2020 i del 7 al 22 de juny de 2021