Història

El CEIP les Glòries Catalanes comença a ser realitat.

BARCELONA INFORMACIÓ/Ajuntament de Barcelona/#67/octubre 2003
Amb el començament del nou curs escolar 2003-2004, el CEIP les Glòries ha iniciat la seva singladura. Els primers nens i nenes d’aquesta nova comunitat educativa ja han començat a omplir les aules provisionals que ocupen una part de les instal•lacions esportives de Fort Pienc. En l’actualitat, s’han obert tres aules de P3 i una de P4, que s’ompliran amb un centenar de nenes i nens de la zona. A mesura que vagin passant els cursos, les aules s’aniran ampliant fins completar l’oferta escolar de l’educació primària.
Les instal•lacions definitives de la nova escola estaran situades al terreny entre el carrer Sicília cantonada Ribes i Alí-Bei. Amb aquesta construcció es donarà per acabada la creació de l’illa d’equipaments de Fort Pienc.

 

BENVINGUDA LA NOVA ESCOLA!!!

FORT PIENC/La revista del barri/ ANY VIII-núm.16-HIVERN 2003
El curs 2003-2004, el CEIP Les Glòries ha iniciat la seva marxa en uns barracons situats al camp petit sota el pont de Marina.
L’escola, que serà de dues línies, ha començat amb tres classes de P3 i una de P4, degut a la gran demanda de places per a nens i nenes de 3 anys que té el barri i la poca oferta per a poder escolaritzar-los.
A principi de curs van ser nombrosos els problemes que va tenir: les primeres pluges de la tardor van deixar impracticables les entrades a l’escola pel fang, la falta d’enjardinament del pati, les pintades, la brutícia existent a l’entorn, la dificultat dels accessos, etc…, són problemes que poc a poc s’han anat solucionant i els que queden per resoldre, tenim constància que es resoldran el més aviat possible.
El CEIP Les Glòries té un equip directiu i una AMPA que estan treballant amb molta força i il.lusió per aconseguir solucions als problemes que es van presentant. L’Associació de Veïns per la seva part, ha tractat de recolzar al màxim a l’escola i hem portat els seus problemes i mancances tant a l’equip de govern com al Consell de Districte.
La nostra Associació és totalment contrària als barracons i voldria recordar un cop més, la promesa del primer tinent d’Alcalde, Xavier Casas, de que no deixaria posar els barracons fins que no es comencessin les obres a l’illa de Fort Pienc…de moment els barracons estan posats i el solar destinat a acollir l’escola, segueix buit i sense traça d’inici de les obres.

 

CARTA A LA CONSELLERA CID

FORT PIENC/La revista del barri/ ANY VIII-núm.18-HIVERN 2004
Sra. Consellera:
Seguint els acords presos a l’última reunió de la Junta del Secretariat de l’Associació de Veïns i Veïnes Fort Pienc, ens dirigim a vostè per expressar-li el nostre malestar envers la instal•lació en el passat curs 2003/2004 i l’ampliació de nous mòduls de barracons en el curs 2004/2005 del CEIP Glòries, ubicat sota el pont del carrer Marina.
Volem recordar-li que des de fa més de 6 anys (31.1.1998) hi ha un solar – cedit per l’Ajuntament de Barcelona – per la construcció de l’esmentada escola a la plaça de Fort Pienc…
Amb la falta d’entesa amb l’anterior Departament d’Ensenyament i amb la nostra total oposició, es va arribar a l’acord entre la Generalitat i l’Ajuntament per muntar uns barracons sota el pont de Marina, amb el compromís que només estarien dos cursos, però pel camí que veiem que va prenent el NO INICI de les obres, pot ser que haguem de tenir dos anys més escolaritzats als nens i nenes en una zona de condicions precàries, malgrat l’esforç de l’equip docent…
Considerem que un Govern d’esquerres ha de tenir com a prioritat el tema de l’ensenyament i aconseguir donar a les famílies la possibilitat d’accedir a una educació digna, democràtica i laica, i no volem patir més barracons ni més solar buits.
És per aquest motiu que li demanem, a la major brevetat possible, una entrevista amb vostè o amb el titular que correspongui, per parlar del calendari de construcció de l’escola i el seu pressupost.
Ben afectuosament. El Secretariat

 

ESTEM D’OBRES!

FEM ESCOLA/La revista de l’escola/ Nº0/juny 2005
La Comissió d’obres es va crear amb la finalitat de donar suport i col•laborar amb l’equip directiu de l’escola en el seguiment i negociacions amb el Departament d’Educació de la Generalitat per a la construcció de la nova escola.
Els objectius per als quals treballa són: garantir que la nova escola estigui construïda en els terminis acordats, assegurar que la nova escola tindrà un disseny d’acord amb les necessitats dels nens i nenes i dels mestres, negociar la ubicació i els terminis de construcció dels mòduls provisionals i vetllar perquè l’entorn de l’escola provisional tingui unes condicions de salubritat adequades.
En la seva tasca han desenvolupat actuacions diverses: la difusió de notes en diferents publicacions, i conjuntament amb l’equip directiu de l’escola, reunions amb administracions responsables, la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona.
Fruit d’aquest treball va aconseguir que el Departament d’Educació adquirís el compromís ferm d’inici de les obres. En concret la reunió del 14 d’abril passat el Departament va presentar el calendari de construcció:
– 15 de maig de 2005: lliurament del projecte final a GISA.
– 15-20 de juny de 20015: publicació al DOGC de la licitació de l’obra.
– Finals de juliol de 2005: signatura del contracte d’obra.
– 1 de setembre de 2005: inici de les obres.
– Març 2001: reunió de seguiment per analitzar l’avenç del projecte.
– 1 de setembre de 2006: INSTAL.LACIÓ A LA NOVA ESCOLA !!!
Com ja hem comentat però, els treballs d’aquesta Comissió van més enllà de les obres de la nova escola. Les seves funcions també abasten les negociacions i plantejament de propostes de millora de les condicions de les instal.lacions actuals. Si bé el Departament d’Educació va comunicar que pel curs 2005-06 col.locaria un altre mòdul per acollir l’augment de l’alumnat per les incorporacions del nou curs, la Comissió juntament amb la Direcció de l’escola ha aconseguit un mòdul extra que permetrà ampliar i redistribuir amb més espai les zones de menjador o qualsevol altre servei que l’escola consideri oportú, de manera que l’equip docent pugui fer la seva feina amb més mitjans, més espai i probablement amb més satisfacció.
La seva darrera tasca juntament amb la col.laboració d’altres pares i mares, ha estat la instal.lació de dos tendals al pati per donar una mica d’ombra a la canalla i a les mestres a l’hora de l’esbarjo.

A PARTIR DEL SETEMBRE DE 2006, LA HISTÒRIA CONTINUA AL NOU EDIFICI…