Història

Resum de diferents informacions  de l’Ajuntament i l’Associació de veïns sobre del naixement de l’escola.

  • BARCELONA INFORMACIÓ/Ajuntament de Barcelona/#67/octubre 2003
  • FORT PIENC/La revista del barri/ ANY VIII-núm.16-HIVERN 2003
  • FORT PIENC/La revista del barri/ ANY VIII-núm.18-HIVERN 2004

En el començament del curs escolar 2003-2004, el CEIP les Glòries va iniciar la seva singladura. Els primers nens i nenes d’aquesta nova comunitat educativa van començar a omplir les aules provisionals que ocupaven una part de les instal·lacions esportives de Fort Pienc en uns barracons situats al camp petit sota el pont de Marina. Al començament es van obrir tres aules de P3 i una de P4, que s’ompliren amb un centenar de nenes i nens de la zona. Hi havia una gran demanda de places per a infants de 3 anys i  poca oferta per a poder escolaritzar-los.

A mesura que anaven passant els cursos, les aules ja s’anirien ampliant fins completar l’oferta escolar de l’educació primària, convertint-se en una escola de dues línies.

Les instal·lacions definitives de la nova escola estaves previstes des d’un principi al terreny entre el carrer Sicília, cantonada Ribes i Alí-Bei, un solar cedit per l’Ajuntament de Barcelona al Departament d’Ensenyament el 31 de gener de 1998 per la construcció de l’escola.  Amb aquesta construcció es donaria per acabada la creació de l’illa d’equipaments de Fort Pienc.

Les obres per la construcció de l’escola van tardar més del previst en començar. Les famílies i l’associació de veïns i veïnes van manifestar el seu malestar a la consellera Cid, reclamant l’inici de les obres i recordant-li que només estava previst ser en barracons dos cursos i van exigir una reunió per marcar el calendari per la construcció de l’escola i el seu pressupost.

Al 2005, des de l’AMPA de l’escola, es va crear una comissió d’obres per donar suport i col·laborar amb l’equip directiu en el seguiment i negociacions amb el Departament d’Educació de la Generalitat per a la construcció del nou edifici.

Des de l’inici va haver sempre col·laboració i entesa entre les famílies i l’escola amb l’objectiu de garantir que el nou centre estigués construït en els terminis acordats i amb un disseny d’acord amb les necessitats dels infants i dels docents. Van fer un munt de reunions amb administracions responsables, la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona.

Fruit d’aquest treball es va aconseguir que el Departament d’Educació adquirís el compromís ferm de començar les obres.

  • 15 de maig de 2005: lliurament del projecte final a GISA
  • 15-20 de juny de 2005: publicació al DOGC de la licitació de l’obra.
  • Finals de juliol de 2005: signatura del contracte d’obra.
  • 1 de setembre de 2005: inici de les obres.
  • 1 de setembre de 2006: INSTAL·LACIÓ A LA NOVA ESCOLA!

La col·laboració de les famílies amb l’escola va ser, i continua sent, un tret distintiu de l’AMPA de l’escola Fort Pienc. Gràcies a aquesta manera de fer es poden dur a terme un munt de projectes que han consolidat l’escola Fort Pienc com a comunitat educativa dins del barri del Fort Pienc.

Al 2005 es va fer el canvi de nom per votació amb la participació de mestres i famílies. Des d’aleshores som l’escola Fort Pienc.

El curs 2006-2007 la història va continuar a l’edifici actual.

Quan pensem en l’escola Fort Pienc pensem en col·laboració,  projectes, Bimba, filosofia, innovació, setmana de famílies, projecte d’art, festes, mostra de danses, decoració del vestíbul, racons, espais d’aprenentatge…

Durant tots aquest anys hi ha hagut diferents equips directius i han passat molts docents i així continuarà sent. Però tots i totes fem escola i ajudem a fer-la millor.

La història continua…