Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Presidenta del Consell Escolar Lourdes Mateu Navarro
Cap d’estudis Amparo Simón López
Secretaria Montse Ferrer Adroher
Representants equip docents Andrea Agustín, Isabel Novella, Ferran Sellarés, Marta Crespo, Meritxell Vilasaló
Representants famílies Xavier Viader, Jaume Albaigès, Marta Riera, Alba Gatell
Representat AMPA Mar Rocabert
Representants d’ajuntament Maribel Ujeda
Representant personal PAS Montserrat Carrascal