Consell escolar

Equip directiu Roger Moreno – Rosa M.Expósito – Pilar Pérez (secretària)
Professorat Cristina Bocigas – Isabel López – Vanesa Martínez – Olga Oliveras – Esther Caldera
Mares i pares M. Rosa Domenech – Idoia Baixench – Sara del Pino Cana – Maribel Cera
AMPA Sílvia Carazo
Ajuntamet M. Pilar Servent
PAS Josep M. García