Calendari i horari

L’horari lectiu del centre és de 9:00h a 12:30h i de 15:00h a 16:30h per a tots els alumnes del centre.

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.