On som

Escola del Bosc (Rubí)
Carrer Anton de Borja, S/N
08191 Rubí

Tel. 935 88 16 88  i  689273732
a8067193@xtec.cat