On som

Escola Anton Busquets i Punset – ZER El Moianès Ponent
Plaça de l’era de Cal Feliu, s/n
08275 Calders

Tel. 938 30 92 76
escoladecalders@xtec.cat