Història

La història de l’escola es remunta, segons el primers documents, al segle XIV. Sembla ser que l’any 1885 ja hi ha evidències d’una escola a la població de Calders. Diversos pobles del voltant de Calders assistien a l’escola de Calders al no tenir escola pròpia.

L’any 1959 es construeix una escola amb el nom ‘Escuelas Nacionales de Niñas de Calders’. Ja per l’any 1978 funcionava una sola aula, en gran part degut al tancament de la fàbrica Jorba i la conseqüent dispersió de la població. L’any següent, el 1979, l’escola passa a dir-se ‘Escuela püblica Niñas de Calders’.

Amb el creixement del nombre d’habitants al poble a l’època dels ’90 es va veure augmentat el nombre d’alumnes i, per tant, també d’aules. Aquest augment va fer necessari construir les conegudes ‘cargoles’ per poder encabir tos els infants. Però la precarietat de les instal·lacions va empènyer a les famílies a reivindicar una escola nova que va arribar l’any 2005 (tot i que va ser inaugurada un any després).