Consell escolar d’escola

El màxim òrgan de govern del centre és el Consell Escolar. Està format per l’equip directiu del centre, un representant dels mestres, un representant de l’Ajuntament, un representant de  tots els pares i mares de l’escola i un representant de l’AMPA. Al formar part d’una ZER, el Consell Escolar de l’escola està sotmès a les decisions preses i aprovades en el Consell Escolar de ZER, que és el màxim òrgan representatiu i és qui aprova el reglament de normes d’organització i funcionament dels centres, projecte educatiu, calendari, horaris…

Membres del Consell Escolar

Presidenta: Neus Cornellas

Secretària: Montserrat Francitorra

Representant Ajuntament: Teresa Pagès

Representant mestres: Montserrat Riba

Representant de pares i mares de l’escola: Mireia Catot

Representant de l’AMPA: Arantza Cabezas i Cristina Martínez

 

CONSELL ESCOLAR D’ESCOLA CELEBRAT EL DIMARTS 15 DE SETEMBRE DE 2020 (RESUM)

En l’últim Consell Escolar d’Escola, celebrat el passat Dimarts 15 de setembre de 2020, es va aprovar el PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE PER AL CURS 2020-21, el qual podeu llegir a continuació:

Pla d’organització curs 2020-21.docx