Menjador escolar – Temps de migdia

El menjador ha estat considerat durant molt temps com un servei inclòs en la jornada escolar, per a donar resposta a la creixent demanda social de les famílies que no poden atendre els seus fills en aquest espai del dia. Així, el seu objectiu primari: proporcionar als nens/es una dieta nutritiva el més equilibrada possible. El menjador escolar es un àmbit ideal per desenvolupar l’Educació per la Salut, tenint com a finalitat formar als nens/es, amb coneixements, actituds i hàbits per la salut individual i col·lectiva. A la nostra Escola, aquest servei corre a càrrec de l’empresa Pam i Pipa.

cuinaQuan ens plantegem la tasca educativa en el menjador escolar, cal tenir en compte que els infants disposen d’un espai de temps molt ampli en el que cal invertir qualitativament a dur a terme el projecte educatiu de l’escola, amb altres mitjans com són les relacions entre iguals, amb el monitor i amb les activitats lliures o dirigides.
L’espai fonamental del menjador escolar és l’estona que estan a taula i per tant cal incidir en un treball d’hàbits de bona conducta respecte el menjar, el torn de paraula, el to de veu, la utilització correcta dels estris…

En finalitzar el dinar els infants encara disposen d’un temps per descansar i/o fer activitats. És el moment ideal per relacionar-se entre iguals ja sigui a través del joc lliure o dirigit.

Des de la nostra perspectiva, cal donar opcions divertides i enriquidores, per cobrir aquest “extra” de temps dinamitzant i optimitzant el servei de menjador de forma lúdica i creativa oferint la possibilitat de combinar el joc lliure amb els tallers educatius en el lleure escolar.

 


Trobareu més informació a:

Web de l’AMPA

Articles “Temps de Migdia” a la  Web