Com ho fem

COMUNITATS D’APRENENTATGE

Les comunitats d’aprenentatge són un projecte de transformació social i cultural basat en l’aplicació d’aquelles actuacions educatives d’èxit (AEE) de les quals s’ha demostrat científicament que milloren el rendiment educatiu i la convivència. Les comunitats d’aprenentatge impliquen totes les persones que, de forma directa o indirecta, influeixen en l’aprenentatge i el desenvolupament dels estudiants, incloent-hi mestres, professors, familiars, membres d’associacions i organitzacions veïnals i locals i persones voluntàries.

PLURILINGÜISME

La llengua catalana, la llengua castellana i la llengua estrangera (anglès) s’empraran com a llengües vehiculars al centre i a partir del Cicle Mitjà, s’incorporarà també, la llengua francesa i llengua alemanya com a segones llengües fent una aposta a la transferència que es pot fer a partir de les llengües romàniques (català, castellà i francès) i la inferència de l’anglès i l’alemany com a llengües germàniques. (Consulteu el projecte lingüístic)

AMBIENTS I TALLERS

Els ambients a infantil i els tallers a primària són espais educatius preparats i planificats amb molta cura i ordre, organitzats per desenvolupar en els infants la part social, emocional, intel·lectual, a més de l’ordre i la seguretat.

Els ambients i tallers són espais dissenyats i vestits amb tècniques artístiques, llibres, música, plantes, matemàtiques… tot un conjunt per fomentar i desenvolupar l’aprenentatge i el creixement autònom dels nostres infants. Procurem la correspondència entre les necessitats autèntiques de l’alumnat, així com els elements que el disseny curricular competencial exigeix.

Procurem acostar-nos a una millor comprensió dels processos neurològics i biològics de cada etapa del desenvolupament.

MATERIALS MONTESSORI

Un dels trets característics, de la nostra escola  és l’ús dels materials Montessori com a base d’un aprenentatge vivencial.

Especialment en l’etapa d’educació Infantil però també en Educació Primària, sobretot en l’àmbit matemàtic.

Un mitjà que utilitza l’infant que esdevé protagonista per arribar a desenvolupar els seus coneixements i passar d’allò concret a l’abstracció.

TREBALL PER PROJECTES

Metodologia de treball globalitzadora que s’inicia amb el diàleg entre infants, recollint dubtes, curiositats, preguntes, perspectives diferents i que gràcies a la participació activa de la comunitat educativa integra els aprenentatges educatius, en l’entorn real de l’alumnat i del professorat, per poder establir vincles en la interacció dels companys i adults.

El treball per projectes permet el tractament de la informació, l’experimentació, la documentació i la investigació amb propostes que afavoreixen el pensament i coneixement dels infants.