Els valors i l’esport

Els nens i nenes de Cicle Superior començaren a treballar la WQ Els Valors i l’esport.

“Una WebQuest és una proposta didàctica de recerca guiada, que utilitza principalment recursos d’Internet. Té en compte el desenvolupament de les competències bàsiques, contempla el treball cooperatiu i la responsabilitat individual, prioritza la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació en la creació d’un producte i conté una avaluació directa del procés i dels resultats.”

Per començar cal seguir l’enllaç:  Els valors i l’esport