Visita a la Residència geriàtrica Josep Baulida

“ L’intercanvi i establiment de relacions positives entre generacions diferents genera beneficis importants tant en les persones grans com en els infants i en les generacions compreses entre els dos. Els estudis com els desenvolupats des del GIFES mostren que es millora l’aprenentatge i la motivació dels infants, l’autoestima de les persones grans i la comprensió i el respecte entre les diferents generacions, i es contribueix a una visibilitat més gran i a generar una imatge positiva de les persones grans en la societat. A més, el contacte i la interrelació entre les generacions produeix més benestar i incrementa la qualitat de vida tant d’uns com dels altres”.1

L’escola ha de potenciar que es treballin valors com l’empatia i el respecte, perquè són pilars bàsics per a la formació de les noves generacions. Cal educar als nens i nenes perquè siguin capaços de respectar i posar-se a la pell dels altres.

Per la qual cosa, aquest trimestre els alumnes de sisè vam acabar el nostre treball del primer trimestre en l’àrea de valors,  amb la visita a la residència geriàtrica Josep Baulida.