Jornada Aliança STEAMEbre

La comunitat de grans de l’Escola Montsagre participa a la Jornada Aliança STEAMEbre amb la presentació del vídeo “Les dones i la ciència” que us presentem a continuació.