El Claustre

L’equip de mestres que formem el claustre aquest curs 2019-2020 som:

Per a qualsevol dubte o aclariment restem a la vostra disposició. Podeu contactar amb nosaltres a través del telèfon de l’escola o demanar-nos una entrevista en hores convingudes i no lectives.

  •  Les tutores de P3 són la Raquel Pallàs Pujol i la Virgínia Botines Pibrall
  •  La tutora de P4 i coordinadora d’educació infantil és l’Alba Oliva Novell
  •  La tutora de P5 i coordinadora d’informàtica és la Montse Vila Torres
  •  La tutora de 1r és l’Eloïsa Morcillo Fernández
  •  La tutora de 2n i coordinadora d’educació primària és la M. Antonieta Guixé Pons
  •  La tutora de 3r és la Marta Llop Manuel
  •  La tutora de 4t i mestra d’anglès és la Montse Carulla Vilà
  •  La tutora de 5è i coordinadora de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (LIC) és la Isabel Camarasa Ardiaca
  •  La tutora de 6è és la Montse Rius Adell
  •  La mestra de reforç d’infantil i coordinadora de Riscos Laborals és la Maria Terrado Arias
  •  Les mestres d’educació física són la Vanesa Torra Ripoll i la Núria Otero Serra
  • La mestra de religió és la Pepita Serret Esteve
  • La mestra especialista d’anglès i secretària és l’Ada Mor Seró
  • La mestra d’educació especial i cap d’estudis és la Núria Amenós Moret
  • La mestra especialista de música i directora del centre és la Mariona Clota Colom