Activitats extraescolars

Aquest curs, marcat per l’excepcionalitat de la situació de la pandèmia, l’AMPA organitza les següents activitats d’acollida per tal de facilitar a les famílies la conciliació familiar i laboral:

ACOLLIDA MATINAL Gimnàs Entrada de 8.30 a 8.40h (més tard no es podrà accedir a l’acollida).

Es farà per la porta metàl·lica del gimnàs.

Pot entrar un sol acompanyant fins a la porta.

Es farà el rentat de mans i la presa de temperatura abans d’entrar.

Majors de 6 anys, mascareta obligatòria. Menys de 6 anys, recomanada.

ACOLLIDA DE MIGDIA Gimnàs De 12.15 a 13.30h

NO es podran recollir abans de les 12.45h.

Els familiars NO podran entrar al pati. L’alumnat s’acompanyarà fins a la porta principal.

Majors de 6 anys, mascareta obligatòria. Menys de 6 anys, recomanada.

ACOLLIDA DE TARDA Gimnàs De 16.15 a 17.30h

NO es podran recollir abans de les 16.45h.

Els familiars NO podran entrar al pati. L’alumnat s’acompanyarà fins a la porta principal.

Majors de 6 anys, mascareta obligatòria. Menys de 6 anys, recomanada.

Formulari d’inscripció: https://forms.gle/4Rj3kZ2Q6GSUdU3VA