PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021

COM I QUAN ES FARÀ LA PREINSCRIPCIÓ?

PRE-INSCRIPCIÓ ESCOLAR 2019-20

A partir del pròxim 29 de març i fins al 9 d’abril de 2019 es podran presentar les sol·licituds de pre-inscripció escolar per al curs 2019-20

 • Oferta inicial de places escolars: 27 de març de 2019
 • Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d’abril de 2019
 • Presentació de documentació: fins al 10 d’abril de 2019
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 26 d’abril de 2019
 • Presentació de reclamacions: del 29 d’abril al 3 de maig de 2019
 • Llista ordenada definitiva: 14 de maig de 2019
 • Oferta final de places escolars: 11 de juny de 2019
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 12 de juny de 2019

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

 

més informació a: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

 

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR

EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ PER AL PROPER CURS SERÀ DEL 13 AL 24 D’ABRIL.

PER TAL DE FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ, PODEU PASSAR PER L’ESCOLA ELS DIMARTS I ELS DIJOUS EN HORARI ESCOLAR

PREINSCRIPCIÓ 2018-2019

DOCUMENTS FORMALITZACIÓ MATRÍCULA

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Fotocòpia del Llibre de Família
 • Fotocòpia del DNI / NIE / Passaport o altres dels pares o tutors
 • Fotocòpia del Carnet de Vacunacions o certificat equivalent
 • Dos fotografies de mida carnet
 • Autorització signada publicació de imatges
 • Fotocòpia carnet de família nombrosa (si escau)
 • Fotocòpia TSI (targeta sanitària)
 • Certificació d’empadronament de l’Ajuntament
 • Un correu electrònic de la família