Material Escolar

En breu comunicarem la descripció i enumeració del material escolar que els alumnes i famílies necessitaran per al nivell educatiu corresponent. Hi estarà diferenciades les diferents tipologies de material escolar necessari (llibres de text, lectures, dispositius digitals, material de taller, de dibuix…)