Funcionament

La nostra biblioteca és acollidora i ofereix tots els serveis, amb un catàleg en xarxa Epergam per a la consulta i préstec del material.

Cada curs escolar s’acorda l’horari de biblioteca per classes i/o nivells.

El servei de prèstec s’organitza en dos sessions a la setmana de bibliopati per a primària.

Des de la biblioteca escolar també es potencia la biblioteca d’aula a tots els cicles.

Tot el claustre coneix l’organització i funcionament de la biblioteca i participa en el servei de préstec.

Cada curs durant el mes d’octubre celebrem el Mes de la Biblioteca i s’aprofita per treballar els hàbits i recordar les normes de la biblioteca.

 

Des de la biblioteca es potencia el treball dels tres eixos del Pla de Lectura:

 • El gust per llegir i l’hàbit lector.
 • La competència lectora- Aprendre a llegir i millorar en la lectura
 • La competència informacional-Llegir per aprendre

91

Mascota Biblioteca Escolar Antoni Nat de Benissanet

Racó infantil Biblioteca Escola Antoni Nat de Benissanet

Racó infantil Biblioteca Escola Antoni Nat de Benissanet

8

7

 

ORGANITZACIÓ I CLASSIFICACIÓ DEL FONS DOCUMENTAL:

Seguint les directrius del Programa Puntedu del Departament d’Ensenyament i l’assessorament del SE-CRP de la Ribera d’Ebre, el fons documental està organitzat segons aquest ordre:

 • LLIBRES DE CONEIXEMENTS, per numeració temàtica de la CDU (Classificació Decimal Universal) adaptada a la biblioteca escolar.
 • LLIBRES DE FICCIÓ-IMAGINACIÓ, segons nivell lector a primària (I1, I2 i I3) amb gomets de colors. A banda els d’educació infantil, els còmics, els àlbums il·lustrats, els contes riberencs i les novetats de literatura infantil i juvenil.
 • EXPOSITOR DE REVISTES, inclosa la nostra revista escolar EL PORTAL.
 • Racó de l’autor local ARTUR BLADÉ DESUMVILA, escriptor que va col•laborar a les revistes escolars durant molts anys.
 • Armari amb el fons audiovisual i portàtil amb connexió en xarxa.

SERVEIS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR:

 • Préstec a totes les aules i alumnes.
 • Horari de consulta i lectura per a tots els cicles.
 • Butlletí de Biblioteca amb recomanacions per a les famílies.
 • Blog de Biblioteca amb articles i recomanacions per a la comunitat educativa.
 • Catàleg Epergam en línia per a la consulta i cerca dels llibres de la biblioteca.
 • Exposicions de novetats i exposicions temàtiques amb presentacions de llibres.
 • Cartellera informativa a l’entrada de l’escola.
 • Assessorament de lectures per alumnes, professorat i famílies.
 • Pautes de formació d’usuaris de biblioteques.
 • Guia de la biblioteca – triptic informatiu.
 • Article de la biblioteca a la revista escolar El Portal.
 • Ordinador per a la consulta online i xarxa wiffi.
 • Dia de portes obertes a les famílies.

EpergamBenissanet

COORDINACIONS:

 • BIBLIOTECA D’AULA: La biblioteca escolar es nodreix de les aportacions de tots els cicles i a la vegada dinamitza activitats per a totes les aules.
 • COMISSIÓ DE BIBLIOTECA ESCOLAR: La comissió de biblioteca es reuneix periòdicament al llarg del curs per a programar i recollir activitats.
 • BIBLIOTECA DE ZER: Amb la biblioteca de l’escola Roc Llop i Convalia de Miravet, compartim i coordinem activitats lectores, visita d’autors i propostes de lectura per a tots els cicles a nivell de ZER.
 • BIBLIOTECA PÚBLICA DE BENISSANET, CENTRE CULTURAL ARTUR BLADÉ DESUMVILA: Amb la Biblioteca Pública creada l’any 2015 estem en coordinació i fem difusió d’activitats.
 • SEMINARI DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS DE LA RIBERA D’EBRE: Participació al seminari de biblioteques des de l’any 2012.
 • XARXA BIBLIOTEQUES ESCOLARS DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: Des del Programa Puntedu i el SE-CRP rebem les directrius i el suport a la biblioteca escolar.

ACTIVITATS DESTACADES:

 • APADRINAMENT LECTOR: Des del curs 2013-14 realitzem aquesta activitat intercicles, a partir de la proposta del Seminari de Biblioteques Escolars de la Ribera.
 • CABÀS VIATGER: Per a recomanar llibres nostres que viatgen en un cabàs i rebre llibres recomanats d’altres escoles de la comarca en un bibliocabàs, sota la coordinació del Seminari de Biblioteques, per a tots els cicles.
 • CELEBREM DIADES i TRADICIONS: Dia de la Biblioteca (a l’octubre), Nadal, Dia de la Pau (al gener), Dia de la Poesia (al març), St. Jordi (a l’abril), … Amb exposicions de llibres a la biblioteca i lectures compartides a nivell de tota l’escola.
 • BIBLIOPATI: Dos dies a la setmana s’obri la biblioteca durant el pati per als alumnes de primària.
 • VISITA AUTORS de Literatura infantil, amb lectura dels seus llibres i la seva obra.
 • EXPOSICIONS TEMÀTIQUES, amb presentacions de llibres i diversitat de lectures per a tots els cicles.

GAUDIM I COMPARTIM VIVÈNCIES I LECTURES A LA BIBLIOTECA DE L’ESCOLA.

UN ESPAI DE TOTS I TOTES !!!