PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021

COM I QUAN ES FARÀ LA PREINSCRIPCIÓ?

 • TELEMÀTICAMENT (del 13 al 22 de maig):
  • formulari telemàtic: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
  • enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària (escanejada o fotografiada) al correu e3000561@xtec.cat .
  • DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR al correu del centre:
   • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies.
   • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a), o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta de persones estrangeres comunitàries el document d’identitat del seu país d’origen. 
   • DNI de l’alumne o alumna en cas que en tingui. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que es pugui aportar.
   • Certificat o volant municipal de convivència (sol·licitar a l’ajuntament).
 • PRESENCIALMENT (de manera EXCEPCIONAL, del 19 al 22 de maig):
  • caldrà demanar cita prèvia i properament us informarem.
  • COM ES FARÀ L’ATENCIÓ PRESENCIAL: 
   • al centre ha de venir una sola persona a fer les gestions
   • cal portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa
   • portar el propi bolígraf
   • recomanació de portar mascareta i guants
   • no han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes (en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació)
  • DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:
   • SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ 2020-2021
   • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies.
   • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a), o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta de persones estrangeres comunitàries el document d’identitat del seu país d’origen. 
   • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que en tingui. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que es pugui aportar.
   • Certificat o volant municipal de convivència (sol·licitar a l’ajuntament).

 

PERÍODE DE MATRICULACIÓ:

 • Es formalitzarà del 13 al 17 de juliol