Equip Educatiu

Equip directiu

Directora: M. Lourdes Solé

Secretària: Zenaida Líndez

Educació Infantil

Tutora P3 : Laura Escribà

Tutora  P4Diana Serres

Educació Primària

Tutora de P5 – 1r:  Núria Sabanza

Tutora de 1r- 2n: Marga Vinaixa

Tutora de 3r – 4t: Zenaida Líndez

Tutor de 5è – 6è: Montserrat Vallbona

 

Altres

Llengua Anglesa: Maribel Garcia

Educació Musical: Joan Farnós

Educació Especial: Teresa Moreso

Educació Física: Richard Dawson

Religió: Laia Bertomeu

Coordinadora d’informàtica: Joan Farnós

Coordinadora de Riscos Laborals: Maribel Garcia

Coordinadora de Biblioteca: Diana Serres