Projectes amb Oportunitats d’Èxit Educatiu a Favor de l’Alumnat (POEFA)

La Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital Sub-direcció General de Transformació Educativa, del Departament d’Educació de Catalunya amb fons europeu va obrir convocatòria de Projectes amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat (POEFA), amb el suport per seleccionar centres de titularitat pública dependents… Llegeix més»