Comencem!

Una de les competències bàsiques de l’àmbit de Cultura Digital és “Organitzar i emprar els propis entorns personals digitals de treball i d’aprenentatge” i volem assolir-la.

El curs anterior, vam apostar per incloure dins del projecte de centre, l’ús de l’entorn G-Suite. Entre les possibilitats d’aprenentatge que ens oferia, la que més ens va cridar l’atenció, va ser que cada alumn@ tenia el seu propi compte, amb la seva documentació ben arxivada i que s’anava guardant automàticament, evitant pèrdues i d’altres problemes amb què ens trobàvem habitualment a l’aula.

La valoració va ser molt positiva i per això, aquest any continuem apostant pel canvi. Durant les primeres sessions del curs, l’alumnat de Cicle Mitjà i Superior, ha estat gestionant l’usuari i la contrasenya personal del compte G-Suite, ha esborrat tot el correu innecessari i ha creat carpetes en el seu Drive, diferenciades per colors. Aquestes carpetes les distribuïm per cursos: en una arxivem tot el contingut del curs anterior i l’altra la preparem per organitzar totes les tasques que s’aniran elaborant al llarg del curs.

Amb tot això, aconseguim que l’alumnat agilitzi el procés de treball i accedeixi de manera molt més fàcil a la seva carpeta personal, fet que els dóna molta seguretat a l’hora de treballar de manera individual.

El procés de creació digital, ja comença al MiP 😉