Certificats del trinity

Des del 2012, com a centre examinador del Trinity College London, cada curs organitzem proves escrites i orals de nivells ISE0, ISE1 i ISE2.  Aquest curs vam fer les proves escrites i orals a finals de maig i ja hem rebut els certificats de l’alumnat que han superat les proves orals. El dimarts els hi vam entregar i restem a l’espera de conèixer els resultats de la part escrita durant el mes de juliol.

CS de primària Secundària

Enhorabona a tothom!