INFORMACIÓ

Informació i orientació trucant al 93 391 03 09 o escrivint al cfasinguerlín@xtec.cat

Atenció presencial Secretaria:

Dimarts  de 14h a 15h
Dimecres
de 17h a 18h i de de 20h a 20,30h
Divendres  de 9,30h a 10,30h

Horaris Ensenyaments

Horaris grups CFA Singuerlín 2020-2021

Seguint les indicacions de la Secretaria de Polítiques Educatives, es modifiquen els horaris per reduir la presencialitat al centre com a mesura per a la contenció de la COVID-19
Horaris Híbrid grups CFA Singuerlín 2020-2021

Documentació inici curs

ENSENYAMENTS

Ensenyaments, impartits al CFA Singuerlín

 

GES

Graduat d’Educació Secundària (GES)

Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria a les persones majors de 18 anys i és equivalent a la ESO.

 

CAM

Curs específic per a l’accés als cicles de Grau Mitjà (CAM)

Aquests estudis permeten a les persones que el superen l’accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional inicial

 

+25

Curs de preparació per a l’accés a la universitat (+25)

Aquests estudis preparen les persones més grans de 25 anys per a les proves d’accés a la universitat.

 

Àngles

ANGLÈS

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsic per a comunicar-se en llengua anglesa.

 

Informàtica

INFORMÀTICA

Els ensenyaments d’informàtica tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual.

 

Català

CATALÀ

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua catalana.

 

Castellano

CASTELLANO

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua castellana.

 

Formació Instrumental

Formació Instrumental

L’objectiu d’aquests estudis és que les persones adultes aprenguin a llegir, escriure i fer càlculs elementals. La superació d’aquests estudis permet l’obtenció del certificat de formació instrumental.

 

Formació Instrumental

Noves Oportunitats

Aquests estudis volen facilitar l’acollida i la integració en els centres de formació d’adults de col·lectius d’alta vulnerabilitat, especialment de l’alumnat JMS (Joves Migrats Sols) de 16 a 18 anys