Biblioteca

El curs 2011-12, l’escola de Sant Salvador va engegar el projecte d’Innovació Educativa PuntEdu de Biblioteques Escolars, doncs vam veure la necessitat de crear un espai atractiu i acollidor per fomentar la lectura i facilitar la consulta.

Amb els anys, la biblioteca ha esdevingut un eix transversal motivador i s’ha integrat dins l’activitat educativa del centre.

Els objectius que actualment ens defineixen són:

 • Oferir un fons documental ampli i divers, adaptat a totes les edats i nivells d’aprenentatge.

 • Mostrar el fons documental a travès d’exposicions temàtiques trimestrals.

 • Dissenyar activitats dinamitzadores enfocades als diferents àmbits: gust per la lectura, formació d’usuaris i competència informacional.

 • Participar en activitats externes que fomentin l’habilitat lectora: Concurs de Lectura en veu Alta.

 • Programar activitats puntuals engrescadores i participatives per a tots els cicles: Animacions lectores, ginkana de llibres, el jardí de la poesia….

 • Oferir un servei de prèstec per alumnes, pares i mestres.

 • Programar activitats en les que puguin participar les famílies i el professorat: Llibres de pel·lícula, Contes de casa, Recomanacions lectores.

 • Introduïr els alumnes de forma lúdica en el bloc de la biblioteca per aprendre a fer una cerca: L’ enigma.

 • Fer difusió de les activitats i les novetats a travès de la cartellera i el bloc de la Biblioteca.

 • Conèixer personalment algun escriptor o il·lustrador:Visita d’autor.

 • Dissenyar propostes que reflexin el treball col·lectiu de tota l’escola: concurs de contes, creació d’un llibre internivells, maletes interculturals…

 • Tenir en compte els suggeriments i les valoracions dels mestres.